Basisschool De Springbeek - Venlo
MENU

Het schoolplan 2023-2024

Het schoolplan voor de periode 2023-2024 is geschreven en gebaseerd op het strategisch beleidsplan van de stichting Kerobei. We beschrijven in dit schoolplan ons schoolontwerp en onze ambities voor de toekomst. Afgeleid van het schoolplan wordt er jaarlijkse doelen gesteld, die vertaald worden in zgn. actieplannen, die voortdurend aangepast worden n.a.v. ontwikkelingen, evaluaties en reflecties. Dit schoolplan krijgt een plek op de site van de school waar iedereen kan volgen waaraan we op school in school- én persoonlijke ontwikkeling (verandering/vernieuwing/verbetering) werken.

Klik hier om naar het huidige schoolplan te gaan.

School Ondersteunings Profiel (SOP)

In dit profiel staat beschreven wat de uitgangspunten zijn voor het onderwijs op de school, voor kinderen in het algemeen en in het bijzonder voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften.
Met dit document wordt ook aangegeven wat de grenzen van de zorg zijn die de school kan bieden, en met welke vervolgstappen de schoolkinderen en hun ouders verder wil begeleiden in het vinden van de juiste onderwijsplek. Het helpt om verwachtingen tussen ouders en school te verduidelijken en af te stemmen.

Klik hier om naar het huidige School Ondersteunings Profiel te gaan