Basisschool De Springbeek - Venlo
MENU

Inspectieverslag

Onze school is, naast haar pedagogisch-didactische opdracht, verplicht bepalingen na te leven zoals beschreven in de WPO (Wet op het Primair Onderwijs). Namens het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen voert de inspectie regelmatig onderzoek uit naar de kwaliteit van het onderwijs in onze school. De inspecteur doet dat door toetsing van de schooldocumenten en door het afleggen van schoolbezoeken. In dat kader heeft de inspectie zich in oktober 2015 een actueel oordeel gevormd over onze school. De conclusies  waren positief.

Klik hier voor het meest recente Inspectieverslag.