Basisschool De Springbeek - Venlo
MENU

 

Ouders en school zijn volwaardige partners in hun bijdrage aan de ontwikkeling van het kind.

Wij informeren elkaar en zijn over en weer open en transparant over onze verwachtingen en bedoelingen. 

Op de Springbeek zijn de ouders actief in de Ouderraad (OR) of Medezeggenschapsraad (MR). Wij doen ook nooit tevergeefs een beroep op ouders wanneer wij inhoudelijke of organisatorische ondersteuning nodig hebben. Door middel van onder andere ouderpanelgesprekken wordt dit handen en voeten gegeven.