Basisschool De Springbeek - Venlo
MENU

Oudertevredenheidsonderzoek 2019

Elke dag werken wij met veel passie en inzet op onze school met als doel het een fijne plek te laten zijn voor kinderen en ouders.

Om te weten of wij de goede dingen doen, vragen we geregeld feedback aan onze leerlingen en ouders. Eens in de vier jaar gebeurt dat uitgebreid via een extern uitgezet tevredenheidsonderzoek. Het laatste onderzoek is van januari 2019 en de rapportage daarvan vindt u in deze link.

Wij zijn trots op de uitkomst en zijn op de goede weg om aan continue kwaliteitsverbetering te werken!