Basisschool De Springbeek - Venlo
MENU

Onze school

 

Welkom op onze school!

 • De school waar iedereen welkom is met zijn of haar eigen-aardigheidjes en niemand hetzelfde is
 • De school waar wij ons bewust zijn van het gegeven dat er naast schools leren nog zoveel meer te leren is, om je bagage voor het leven mee te geven
 • waar we elke dag samen stappen zetten om die bagage zo optimaal mogelijk vorm te geven
 • waar we de ambitie hebben het allerbeste voor elk kind te bieden
 • waar we samen met ouders/verzorgers en anderen de antwoorden gaan vinden op de vragen die de kinderen en onze veranderende maatschappij ons stellen
 • waar het fijn voelt en veilig is om samen de om samen de uitdagingen aan te gaan die bij opgroeien, ontwikkelen en opvoeden horen
 • waar we weten dat we elkaar nodig hebben, omdat niemand het alleen kan
 • waar we onderlinge verschillen zien als aanvulling op de eigen kwaliteiten en daar gebruik van maken
 • de school die bovenal de plek is waar kinderen én volwassenen weer nieuwe dingen leren met en over elkaar
 • en waar we elke dag dit avontuur samen beleven!

Alleen samen haal je het beste uit jezelf!

 

Bij het verlaten van onze school heeft het kind antwoord gekregen op 3 vragen:

 • Wie ben ik?
 • Wat kan ik?
 • Wat weet ik?

Op basisschool de Springbeek vinden wij algemene, totale ontwikkeling van alle kinderen erg belangrijk.
Niet alleen de cognitieve ontwikkeling, maar ook de creatieve kant doet er toe. Welke kwaliteiten en vaardigheden je hebt en hoe je die kunt inzetten.

Vanuit deze visie hebben wij ook de keuze gemaakt om structureel een vakdocent gymnastiek en een vakdocent muziek in te zetten.
Muziek wordt versterkt aangeboden binnen onze school, door het gebruik maken van de Impulsregeling Muziekonderwijs. Deze impulsregeling stelt ons in staat om muziek in alle leerjaren op een nog hoger niveau aan te bieden, de vaardigheden van leerkrachten in het geven van muziekonderwijs te versterken en de binnen- en buitenschoolse muziekervaringen met elkaar te verbinden.
In de groepen 5 en 6 wordt bovendien door de muziekdocent gewerkt met de methode Kodály. Hiermee leggen onze leerlingen een zeer sterke basis op het vlak van muzikaliteit!

Waardering van en relatie met de omgeving

We ervaren ons werk als niet- vrijblijvend. We willen verantwoording afleggen over wat we doen en hoe we het doen. We willen dat het schoolbestuur, de ouders, inspectie en alle andere betrokkenen in en rond de school zien wat we goed doen en daar waardering voor hebben.

We dragen zorg voor onszelf, voor elkaar en voor onze omgeving. Ook vinden we het belangrijk dat de buurt tevreden is met hoe wij als school en onze kinderen “goede buren” zijn. En we doen graag mee met de gemeenschapsactiviteiten die in Hout-Blerick belangrijk gevonden worden, of het nu gaat om feestdagen of om acties als schoonhouden van de straten van ons dorp.