Basisschool De Springbeek - Venlo
MENU

Ouderraad basisschool De Springbeek

Een goede school kan niet zonder ouderraad (OR). Onze OR stelt zich ten doel de schooltijd van de kinderen nog plezieriger te maken. Dit wordt vormgegeven door het (helpen) organiseren van allerlei activiteiten. Te denken valt aan Sintermerte, Sinterklaas, sportdag, schoolreisjes etc. Dit kan de OR natuurlijk niet alleen en zij zullen dan ook een beroep doen op andere ouders binnen de school. Het kan zijn dat u persoonlijk benaderd wordt, dat leerkrachten een beroep doen op u of dat u uitgenodigd wordt om u op te geven door middel van een briefje.

De doelstellingen van de OR:

  • De belangen behartigen van leerlingen en ouders binnen onze school
  • In samenspraak met het team en de medezeggenschapsraad (MR) zorgen voor een zo prettig mogelijke leer- en leefsituatie op school
  • Het actief betrekken van alle ouders bij activiteiten op school
  • Samen met het team organiseren van diverse activiteiten