Basisschool De Springbeek - Venlo
MENU

Ouderraad basisschool De Springbeek

Een goede school kan niet zonder ouderraad (OR). Onze OR stelt zich ten doel de schooltijd van de kinderen nog plezieriger te maken. Dit wordt vormgegeven door het (helpen) organiseren van allerlei activiteiten. Te denken valt aan Sintermerte, Sinterklaas, sportdag, schoolreisjes etc. Om deze activiteiten te organiseren vraagt de OR jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Het bedrag is € 35,-- per kind inclusief schoolreisje. De vrijwillige ouderbijdrage kan overgemaakt worden naar Primair Onderwijs Kerobei De Springbeek NL05RABO0369859413. Naam en groep van uw kind(eren)hoeft niet vermeldt te worden.

De activiteiten kan de OR natuurlijk niet alleen uitvoeren en zij zullen dan ook een beroep doen op andere ouders binnen de school. Het kan zijn dat u persoonlijk benaderd wordt, dat leerkrachten een beroep doen op u,of dat u uitgenodigd wordt om u op te geven door middel van een briefje.

De doelstellingen van de OR:

  • De belangen behartigen van leerlingen en ouders binnen onze school
  • In samenspraak met het team en de medezeggenschapsraad (MR) zorgen voor een zo prettig mogelijke leer- en leefsituatie op school
  • Het actief betrekken van alle ouders bij activiteiten op school
  • Samen met het team organiseren van diverse activiteiten