Basisschool De Springbeek - Venlo
MENU

Voor- tussen- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang
De voor- en naschoolse opvang wordt op de Springbeek verzorgd door Spring.

De voorschoolse opvang (VSO) start om 07.30 uur. Kinderen die vóór 07.45 naar de VSO gebracht worden, kunnen gratis bij Bengel ontbijten. Zo starten ze de dag heerlijk rustig, zonder gehaast.

De naschoolse opvang (NSO) start na schooltijd. Uw kind kan dan tot 18.30 uur opgevangen worden. Contactpersoon van Spring kinderopvang voor onze school is Mieneke Ligthart.

Meer informatie over de mogelijkheden van buitenschoolse opvang door Spring vindt u op www.spring-kinderopvang.nl.

Tussenschoolse opvang (TSO)

Brood & Spelen verzorgt op onze school de tussenschoolse opvang (TSO). Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de basisschool, zowel voor, tijdens als na schooltijd. Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn. Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen. Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt Brood & Spelen de tussenschoolse opvang. Zij letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze school. Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Wij vinden gezonde voeding belangrijk, dus snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank zijn tijdens de tussenschoolse opvang niet toegestaan.

Aanmelden

Ieder kind dat, regelmatig of incidenteel, gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, dient ingeschreven te staan bij Brood & Spelen. U kunt uw kind aanmelden via de website www.broodspelen.nl. “Wanneer u verhuist of als er andere wijzigingen zijn dan kunt u deze mutatie doorgeven via het ouderportaal.” Houdt u bij het opzeggen van de tussenschoolse opvang rekening met 2 weken opzegtermijn.

coördinator

De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Bij haar kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. De coördinator is telefonisch bereikbaar op 0681406031 of via springbeek@broodspelen.nl.

facturatie

Facturatie van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor te Scherpenzeel. Eens in de 2 maanden ontvangt u een factuur voor het overblijven (januari, maart, mei, juli, september, november).

kantoor

Kantoor is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09:00 tot 16:00 uur en op vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur op het nummer 033 - 258 86 84 of via  info@broodspelen.nl