Basisschool De Springbeek - Venlo
MENU

Voor- tussen- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang
De voor- en naschoolse opvang wordt op de Springbeek verzorgd door Spring.

De voorschoolse opvang (VSO) start om 07.30 uur. Kinderen die vóór 07.45 naar de VSO gebracht worden, kunnen gratis bij Bengel ontbijten. Zo starten ze de dag heerlijk rustig, zonder gehaast.

De naschoolse opvang (NSO) start na schooltijd. Uw kind kan dan tot 18.30 uur opgevangen worden. Contactpersoon van Spring kinderopvang voor onze school is Mieneke Ligthart.

Meer informatie over de mogelijkheden van buitenschoolse opvang door Spring vindt u op www.spring-kinderopvang.nl.

Tussenschoolse opvang (TSO)

Brood & Spelen verzorgt op onze school de tussenschoolse opvang (TSO).

Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de basisschool, zowel voor, tijdens als na schooltijd.
Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn.
Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen.
Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt Brood & Spelen de tussenschoolse opvang. Zij letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze school.  

Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Brood & Spelen vindt gezonde voeding belangrijk.
Dat betekent dat snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank tijdens de tussenschoolse opvang niet zijn toegestaan. De exacte afspraken over het overblijven op onze school kunt u vinden in bijgaande overblijfinformatie.  

Inschrijven  

Alle kinderen die overblijven moeten ingeschreven zijn bij Brood & Spelen. U kunt uw kind  inschrijven via onze website www.broodspelen.nl.  

Ouderapp

Wij maken gebruik van de Brood & Spelen ouderapp. Hiermee kunt u bijvoorbeeld uw kind aan- en afmelden voor de overblijf of een aanvraag doen voor een extra dag of ruildag. Wanneer u uw kind bij ons inschrijft, ontvangt u van ons de inloggegevens. U kunt de app downloaden voor Apple in de App Store en voor Android in de Google Play Store onder de naam ‘Brood & Spelen ouderapp’.

Mutatie of beëindiging

Een wijziging of stopzetting van een abonnement ontvangen wij graag schriftelijk. Dit kan door middel van een mail naar administratie@broodspelen.nl. Wij hanteren een opzegtermijn van een week.

De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Bij de coördinator kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. De coördinator is telefonisch bereikbaar op 06-81406031 of per e-mail via springbeek@broodspelen.nl.

Facturatie van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor in Scherpenzeel.
Het kantoor is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 08:30 tot 16:30 uur en op vrijdag van 08:30 tot 14:00 uur op het nummer 033-2588684 of via info@broodspelen.nl. 

Meer informatie