Basisschool De Springbeek - Venlo
MENU

Oriëntatie - aanmelden nieuwe kinderen

Wordt uw zoon/dochter vier jaar in schooljaar 2021-2022? Dan kunt u op 19 januari 2021 gaan vooraanmelden op een school naar uw keuze!

Binnen de gemeente Venlo organiseren we samen met de andere scholen jaarlijks informatiemomenten waarop ouders van potentiële nieuwe leerlingen voor het nieuwe schooljaar informatie krijgen en zich kunnen oriënteren op welke school hun kind(eren) het best onderwijs zouden kunnen volgen.

 

INLOOPOCHTEND 

Om een beeld van onze school te krijgen kunt u een kijkje komen nemen in onze dagelijkse praktijk op woensdagochtend 13 januari 2021 van 09:00 - 10:00 uur. Mocht deze ochtend voor u niet schikken, neemt u dan contact op voor het maken van een afspraak op een ander tijdstip. U bent van harte welkom!
Uiteraard geldt deze mogelijkheid alleen wanneer de omstandigheden en richtlijnen rondom Covid-19 dit toelaten, we houden er rekening mee dat bezoeken van de school tijdens openingstijden geen doorgang kan vinden.
Neem af en toe een kijkje op deze pagina om te zien hoe de stand van zaken is en of de inloopochtend door kan gaan.

CENTRALE VOORAANMELDINGSDAG

Voor schooljaar 2021-2022 is de vooraanmeldingsdag gepland op dinsdag 19 januari 2021. U bent dan van harte welkom tussen 14.00 - 17.30 uur op school.
Belangrijk: beide ouders dienen het vooraanmeldingsformulier te ondertekenen!

Uiteraard is het altijd mogelijk een afspraak te maken met school voor een kennismakingsgesprek of oriëntatie op onze school op andere momenten. Hiertoe kunt u telefonisch contact opnemen met school 077-3822200 en dan wordt een afspraak ingepland.