Basisschool De Springbeek - Venlo
MENU

Oriëntatie - aanmelden nieuwe kinderen

Binnen de gemeente Venlo organiseren we samen met de andere scholen jaarlijks informatiemomenten waarop ouders van potentiële nieuwe leerlingen voor het nieuwe schooljaar informatie krijgen en zich kunnen oriënteren op welke school hun kind(eren) het best onderwijs zouden kunnen volgen.

In december ontvangen alle ouders een uitnodigingsbrief voor deze informatieavonden die in januari plaatsvinden. Naast de informatieavond is er bij ons op de Springbeek een inloopochtend waarop ouders én kinderen welkom zijn om een indruk te krijgen van de dagelijkse praktijk.

INLOOPAVOND 

De inloopavond op de Springbeek is op dinsdag 15 januari 2019 van 19.00 - 20.00 uur.
Tijdens deze avond is er gelegenheid de school te bekijken, vragen te stellen en informatie te vergaren en zijn de diverse geledingen van school aanwezig zoals leerlingenraad, Ouderraad en MR en partners van onze school Spring en Brood en Spelen.
Naast de informatieavond is er ook de mogelijkheid om de school in bedrijf te zien.

SCHOOL IN BEDRIJF
LET OP: DEZE DAG IS DIT JAAR DONDERDAG- IPV DE GEBRUIKELIJKE WOENSDAGOCHTEND!

U mag met uw kind binnenlopen op donderdagmorgen 17 januari 2019 van 08.45 - 10.00 uur. Op die ochtend zijn alle groepen met hun leerkrachten aan het werk.

Aan het einde van de maand januari is dan de formele vooraanmeldingsdag. Deze dag is voor alle scholen in de gemeente Venlo op dezelfde datum en tijd.

CENTRALE VOORAANMELDINGSDAG

Voor schooljaar 2019-2020 is de vooraanmeldingsdag gepland op dinsdag 22 januari 2019. U bent dan van harte welkom tussen 14.30 - 17.30 uur op school.

Uiteraard is het altijd mogelijk een afspraak te maken met school voor een kennismakingsgesprek of oriëntatie op onze school op andere momenten. Hiertoe kunt u telefonisch contact opnemen met school 077-3822200 en dan wordt een afspraak ingepland.