Basisschool De Springbeek - Venlo
MENU

De Leerlingenraad

Wie kunnen er beter meedenken over alle zaken die met school te maken hebben, dan de leerlingen van onze school?

Dat vinden wij nou ook!

Uit de groepen 6, 7 en 8 worden elk drie leerlingen afgevaardigd die zitting nemen in de leerlingenraad. Daar bespreken zij samen met juffrouw Carin of juffrouw Lisette alle zaken die op tafel komen en die te maken hebben met het fijner of beter maken van ons onderwijs en onze school.